De Illuminati in het juiste licht

Wie op zoek gaat naar informatie over de Illuminati, zal ontdekken dat het merendeel van de gevonden artikelen de Illuminati afschildert als een geheim genootschap van de machtigste en allerrijkste mensen op aarde dat als doel heeft een Nieuwe Wereldorde (1) te stichten die alles en iedereen moet gaan controleren. Deze Nieuwe Wereldorde, zo wordt gesteld, gaat die allerrijksten nog rijker maken en sommige schrijvers zijn er zelfs van overtuigd dat dit geheim genootschap bezig is de mensheid fors te decimeren. Het bewijs hiervoor zou moeten blijken uit (links naar) non-mainstream artikelen en complottheorieën die op tal van obscure websites te vinden zijn en beeldmateriaal dat door anonieme gebruikers op YouTube is geplaatst. Een hardnekkige complottheorie: 

Illuminati laat zich letterlijk vertalen als ‘(de) Verlichten’. Het oudste genootschap dat echt heeft bestaan, vinden we in het Spanje van de 16e  eeuw onder de naam Alumbrados (Spaans voor ‘Verlichten’). Dit spirituele genootschap hield zich in de 16e en 17e eeuw bezig met het innerlijke leven en mystiek. In Frankrijk bestond een soortgelijke groep die anti-hiërarchische ideeën aanhing  en die geïnspireerd was door Arabische mystiek en de werken van Erasmus. Het bekendste genootschap betreft de Beierse illuminati dat in 1776 onder de naam ‘Gesellschaft der Perfectibilisten’ werd opgericht door de door Jezuïeten opgevoede Adam Weishaupt, waar onder andere ook Goethe lid was.

Het hoofddoel van dit genootschap was hervorming van de Kerk en emancipatie van de burgerij. Dit genootschap bond  de strijd aan met de religieuze invloed op de gang van zaken in het dagelijkse leven  en misbruik van politieke macht. Het doel van de echte illuminati is overduidelijk niet om de mensheid te controleren, te overheersen of zelfs te vernietigen – integendeel. De Illuminati hebben juist door de eeuwen heen getracht om de mensheid te helpen door aan te tonen hoe de mens door de Staat en de Kerk gecontroleerd wordt, door die controle te bestrijden en door de weg te wijzen naar ‘zelfcontrole’. (2)

Waar komen dan toch al die complottheorieen over de Illuminati vandaan? Sean Stone (host talkshow Buzzsaw) interviewde Josef Wages (vrijmetselaar) voor het antwoord op deze vraag:

 

(1) Wat niet betekent dat er geen partijen en individuen zijn die global governance nastreven. De documentaire Bloc Heads van Tim Porter legt dit als geen ander uit. Hetzelfde geldt voor ‘geheime’ invloedrijke genootschappen. Ook deze bestaan of hebben bestaan. Bijvoorbeeld de Round Table GroupSkull & Bones en Bilderberg

(2) http://plazilla.com/page/4295071688/de-illuminati-in-het-juiste-licht

Advertenties