AZC’s en rechts-populisme

Een tijdje geleden verscheen er een video op het internet genaamd ‘Met open poorten: De collectieve zelfmoord van Europa’ die viral ging:

In de video is duidelijk te zien dat een niet verwaarloosbaar deel van de vluchtelingen bestaat uit migranten die op z’n minst gezegd wel een inburgeringscursus of 25 kunnen gebruiken én de naïviteit van sommige linkse groeperingen. Tel daarbij een vluchtelingenbeleid vanuit de Europese overheden waar het nodige op aan te merken is tezamen met een landelijke discussie over Zwarte Piet en je hebt de perfecte cocktail voor opkomend rechts-populisme.

Nu wil ik niet de claim maken dat rechtsdenkende mensen geen valide punten aandragen wanneer we het hebben over de vluchtelingencrisis (een soepel vluchtelingenbeleid kan inderdaad een perverse prikkel zijn voor gelukszoekers, de verzorgingsstaat komt wat meer onder druk te staan en de angst dat we door massa-integratie een andere mentaliteit en cultuur binnenhalen is mijn inziens deels terecht). En ja, in sommige gevallen kan ik ook een heel eind mee gaan in het ‘eigen volk eerst’ gedachtegoed of dat mensen bepaalde tradities willen behouden. Allemaal punten waar ik me in kan vinden. Maar waar ik me alleen wel echt kapot aan kan irriteren zijn de tokkies onder dit soort mensen (mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen). De mensen die op één of andere manier niet kunnen begrijpen dat er naast gelukszoekers ook toch echt duizenden en duizenden mensen zijn die gevlucht zijn voor extremisten, regimes en de gevolgen van westerse interventies. Laat staan dat ze zichzelf eens de vraag gaan stellen wat überhaupt de redenen zijn waarom het Midden-Oosten in de brand staat. Want ik kan jullie verzekeren, zolang de oorzaken van de conflicten niet geëlimineerd worden zullen de vluchtelingen blijven komen. Met of zonder open grenzen.

Moet je eens indenken. Je vlucht uit een land waar het regime over lijken gaat om aan de macht te blijven en waar de oppositie voor het merendeel is gekaapt door religieuze extremisten. De eerste 4 á 5 jaar van het conflict besluit je met je gezin in je eigen land te blijven, met de hoop dat de internationale gemeenschap uiteindelijk wel gaat ingrijpen. Totdat je begint in te zien dat die hulp niet gaat komen, omdat je land een speelbal is geworden van geopolitieke machtsspelletjes. Vervolgens steek je met gevaar voor eigen leven de Middellandse Zee over en belandt je in een asielzoekerscentrum, waar je uiteindelijk uitgekotst wordt door de lokale bevolking.

“Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.” – Albert Einstein

Advertenties

Is de Islam toe aan revisie?

”Er zijn teksten in de koran aanwijsbaar waarin wordt opgeroepen tot geweld. Wie deze teksten contextueel bekijkt, blijkt echter dat het geen vrijbrief is om los te gaan tegen andersdenkenden en ongelovigen.”

Bovenstaande tekst is een veelgehoorde claim van islamgeleerden. Toch vind ik dit te makkelijk. Want blijkbaar zijn er genoeg moslims die (onder de ‘juiste’ omstandigheden) vatbaar zijn voor bepaalde radicale interpretaties van de islam (met name het wahabisme). Ik zie het dan ook als een goede ontwikkelingen dat er steeds meer islamgeleerden zijn die zich durven te wagen aan de discussie of de islam wel of niet toe is aan revisie. Al is het alleen maar om gevaarlijke interpretaties te voorkomen:

Verschil in interpretatie is trouwens niet alleen kenmerkend voor de islam. Vrijwel alle religies zijn multi-interpretabel. Het is dan ook niet voor niets dat er binnen vrijwel elk geloof talloze stromingen naast elkaar bestaan.

Geheime oorlogsvoering

In onderstaande video een goed interview met Daniele Ganser over Operatie Gladio. Dit waren geheime militaire netwerken die na de Tweede Wereldoorlog actief waren in vrijwel elk Europees land. Het doel van dit soort netwerken was om voorbereidt te zijn indien Rusland Europa zou binnenvallen gedurende de Koude Oorlog. So far so good, behalve dat deze netwerken ook terroristische aanslagen hebben gepleegd op Europese burgers, om vervolgens de communisten de schuld te geven. De daders waren in veel gevallen trouwens nazi’s, die na de Tweede Wereldoorlog in dienst werden genomen door de CIA (Operatie Paperclip). Die hadden in veel gevallen twee opties: of we veroordelen je, of je gaat doen wat wij je zeggen. Ook Operation Northwoods komt voorbij, een plan van de geheime diensten van de VS om aanslagen tegen haar eigen volk te plegen om zo een oorlog met Cuba te kunnen verkopen. Verder komt ook Gladio B aan bod. Wat dat is? Ik zou zeggen, luister zelf!

Turks parlementslid: ”chemische wapens vanuit Europa via Turkije gesmokkeld naar Syrië”

Turks parlementslid Eren Erdem claimt ‘bewijzen’ te hebben dat er vanuit Europa chemische wapens zijn gesmokkeld via Turkije naar rebellen in Syrië. Over deze ‘bewijzen’ is online de nodige discussie ontstaan. (1) (2) De Turkse overheid beschuldigt Erdem nu van verraad en is een strafrechtelijk onderzoek tegen hem begonnen.

Naast de claims van Erdem is er ook een officier van justitie geweest die een onderzoek begon naar mogelijke wapensmokkel vanuit Turkije naar Syrië, wat leidde tot een aantal arrestaties. Een week later nam een andere officier van justitie de zaak over en werden alle arrestanten vrijgelaten. Deze personen staken vervolgens de grens over naar Syrië. Aldus Erdem.

In 2013 werden er chemische wapens gebruikt bij een aanval in Syrië. Het westen wees gelijk Assad aan als dader. Een UN onderzoeksrapport kwam echter tot de conclusie dat er geen bewijs was om een dader aan te wijzen. Toch is het opmerkelijk te noemen dat Assad, ondanks dat hij niet vies is van luchtbombardementen op zijn eigen volk, chemische wapens zou inzetten nét op de dag dat de UN onderzoekscommissie in Syrië was aangekomen in hetzelfde gebied én nadat Obama hem had gewaarschuwd dat het gebruik van chemische wapens militaire interventie door het westen zou betekenen.

Ook zijn er destijds Turkse generalen gearresteerd door de Turkse overheid omdat zij trucks onderschept hadden vol met wapens, die vanuit Turkije onderweg waren naar Syrië. Wapens die volgens de Turkse autoriteiten bestemd waren voor de belegerde Turkmenen in dat gebied. Critici claimen echter dat de wapens bedoeld waren voor rebellen in Syrië.

Tel daarbij op de trainingskampen in Turkije voor Syrische rebellen, IS strijders die Erdogan voor verrader uitmaakten nadat hij door de internationale gemeenschap gedwongen werd zijn open border policy voor jihadisten te beëindigen en de mysterieuze dood van journaliste Serena Shim en er begint een patroon te ontstaan.

(1) https://www.bellingcat.com/news/2015/10/28/turkishsarin/

(2) http://whoghouta.blogspot.nl/2013/11/response-to-dan-kaszetas-chemical.html

 

 

Mager journalistiek werk van Brandpunt Reporter

Brandpunt kwam afgelopen zondag met een reportage over het falende buitenlandse beleid van Amerika in Irak en Libië. Meer als terecht zou je denken. Wat alleen jammer is, is dat zij meegaan in de narrative dat de chaos die nu heerst in het Midden-Oosten een unforeseeable side-effect is. Deels is dit waar, maar de warmongers in Washington weten dondersgoed wat voor machtsvacuüms er kunnen ontstaan wanneer je seculiere regimes in het Midden-Oosten zoals Irak binnendringt. Zo zei de mastermind achter deze invasie, Dick Cheney, in 1994 al het volgende:

Hetzelfde geldt voor Syrië:

Iedere goed geïnformeerde analist weet dat Amerika al decennia lang een verdeel en heers politiek voert in het Midden-Oosten. En als er unforeseeable side-effects zijn, dan zijn dat eerder zelfgecreëerde monsters die zich tegen Amerika beginnen te keren (Al Qaida bijvoorbeeld) of machtswisselingen in het Midden-Oosten die niet ten faveure zijn voor het westen. Bijvoorbeeld de in 1951 democratisch verkozen Iraanse leider Mosaddegh, die twee jaar later door de CIA uit de weg werd geruimd (Operation Ajax) om maar een voorbeeld te noemen:

Het gevolg is dat je de zoveelste ‘kritische’ reportage op je tv scherm krijgt die de focus voornamelijk legt op de symptomen van het probleem (chaos in het Midden-Oosten). Kritische vragen zoals wat mogelijke geopolitieke drijfveren zijn geweest om deze landen binnen te vallen (de primaire oorzaken van deze interventies) worden niet gesteld. Zoals bijvoorbeeld het in stand houden van het internationale petrodollarsysteem in het geval van Irak en Libië (zie onderstaande video), of het voorkomen van een gaspijpleiding door Syrië.

Conclusie:

Of de mensen bij Brandpunt leveren mager werk of er is sprake van limited hangout journalistiek (propaganda techniek, waarin je bewust een halve waarheid belicht). Dat eerste is het geval, maar ik vraag me af wat erger is: systematische propaganda in de media of een onafhankelijk medialandschap die er keer op keer maar niet in slaagt om de juiste vragen te stellen. Maar goed, zoals media-expert Cees Hameling ooit zei: ”Goede media vereist dan ook een goed publiek”.