Nederland, sta op!

Veel mensen denken nog steeds dat commerciële banken spaargeld van spaarders gebruiken om dit vervolgens uit te lenen aan anderen en de inkomsten uit de rentemarge halen. De realiteit is dat commerciële banken het ‘uitgeleende’ geld creëren uit het niets:

Geld = rentedragende bankschuld

Op deze manier creëren commerciële banken ongeveer 95% van al het geld wat in omloop is in de economie. Vrijwel al ons geld is dus in feite rentedragende bankschuld. Maar is dat wel wenselijk? De cliënt van advocaat Paul van de Waarsenburg denkt van niet en dagvaardt daarom de SNS bank. Tevens vraagt Van de Waarsenburg zich af waarom zijn cliënt, na het uitbreken van de financiële crisis, méér rente is gaan betalen aan de bank, terwijl de Euribor rente en marktrente juist gedaald zijn:

Securitisatie

In een normale situatie is er een wederzijds belang tussen een bank en een kredietnemer. Een kredietnemer heeft er alle belang bij dat hij/zij de lening kan terugbetalen en een bank evenmin, aangezien eventuele verliezen ten laste komt van haar eigen vermogen. In de aanloop naar de kredietcrisis was er echter geen sprake van een normale situatie. Banken creëerden namelijk miljarden aan ondoorzichtige rommelhypotheken, die ze vervolgens gingen verpanden aan derden (andere banken, pensioenfondsen, beleggers et cetera). Dit noemt men ook wel ‘securitisatie‘. Op deze manier konden banken op korte termijn veel geld verdienen, terwijl de risico’s bij andere partijen werden neergelegd:

NINJA hypotheken 

Op deze manier kwam de kwantiteit van de leningen voorop te staan en niet de kwaliteit. Hoe meer leningen je kon verstrekken als bankmedewerker, des te hoger je bonus. Banken verstrekten daarom maar al te graag leningen aan Jan en alleman. Zo werden er bijvoorbeeld hypotheken verstrekt aan mensen die geen inkomen, baan of bezittingen hadden. De zogeheten NINJA hypotheken (no income, no job, no assets). Ook werd mensen geadviseerd om niet te moeilijk te doen over het aangaan van een dure hypotheek. De huizenprijzen zouden namelijk toch blijven stijgen en dan kon het huis zelfs met winst worden doorverkocht. The sky was the limit!

Moral hazard

Totdat de eerste wanbetalingen over de hele linie een feit werden, de huizenbubbel barsten en de eerste systeembanken begonnen om te vallen, omdat deze massaal moesten afschrijven op hun eigen vermogen. Iets waar deze banken zich totaal niet druk om maakten. Zij wisten namelijk dat wanneer zij om zouden vallen, overheden te hulp zou schieten met belastinggeld. Het alternatief was namelijk dat miljarden aan spaargeld in één klap zou verdampen. Er was sprake van ‘moral hazard‘.

Business as usual

In de tussentijd is de Nederlandse staatsschuld drastisch opgelopen, hebben we meer dan 18 huisuitzettingen per dag in ons land, bezuinigen we overal op en is de kredietkraan voor het MKB en diverse sectoren dichtgedraaid. En de banken? Die gaan gewoon keihard door met bonussen uitkeren. Voor hen is het business as usual.

Burgerinitiatief Ons Geld

De banken hebben de geldpers misbruikt voor eigen gewin en laten de rest van de samenleving opdraaien voor de gevolgen. Winsten worden geprivatiseerd en verliezen gesocialiseerd. Het is dan ook hoogste tijd om de geldpers van de banken af te pakken. Hoe dan? Door het Burgerinitatief Ons Geld te ondertekenen!

 

Advertenties

Zeitgeist versus Anarchokapitalisme

De bekende Amerikaanse econoom en voorvechter van het vrijemarktkapitalisme, Milton Friedman, zei ooit het volgende: ”De staat moet scheidsrechter zijn, niet een speler.” Hier ben ik het mee eens. In mijn artikel ‘De Corpocratie‘ noem ik een aantal reden die ervoor zorgen dat de staat deze rol van scheidsrechter niet naar behoren kan uitvoeren, omdat de staat vandaag de dag ondergeschikt is aan de corpocratie.

Maar vooruit, laten we er eens vanuit gaan dat het niet de corpocratie is wat het probleem is, maar Statisme. Is een staatloze samenleving (anarchokapitalisme) dan de oplossing voor al onze problemen? Peter Joseph (founder van de Zeitgeist Movement) denkt van niet en gaat zelfs nog een stap verder. Hij vind dat zowel staten als markten achterhaald zijn en we in plaats daarvan gewoon een compleet nieuw sociaal-economisch systeem nodig hebben (Resource Based Economy):