De corpocratie

Om een goed functionerende democratie te hebben zullen bepaalde zaken constitutioneel vastgelegd moeten worden. Zo is er ooit eens een keer iets bedacht genaamd de trias politicia (scheiding der machten). Dat betekent dat de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht in een land bij verschillende instellingen moeten liggen, om op die manier de burger tegen staatsmacht te beschermen. Want als de geschiedenis ons iets leert is dat macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut.

Monetaire macht

Wat daarbij opmerkelijk is, is dat het meest essentiële machtsmiddel in onze samenleving nooit constitutioneel vastgelegd is. En dat machtsmiddel is het beheer van de geldomloop (de monetaire macht). Wie namelijk het geldsysteem beheerst , die beheerst de toekomst van het land. Zo zei de beruchte bankier Mayer Amschel Rothschild ooit eens:

“Geef me de macht over het geld van een natie en het is me om het even wie haar wetten maakt.”

En dit is ook precies hoe het vandaag de dag is. Private banken gebruiken de geldpers voor eigen gewin en sturen daarmee de richting van de (wereld)economie.

Dirk

Corporate macht

Naast monetaire macht en staatsmacht bestaat er ook zoiets als corporate macht. En de enige manier om de burger tegen de macht van het bedrijfsleven te beschermen is door middel van wetten. Bijvoorbeeld door kartelvorming te verbieden. Maar door de opkomst van het neoliberalisme (het naïeve geloof dat markten altijd zelfcorrigerend zijn) en globalisering zijn bedrijven uitgegroeid tot multinationals die nationale wetgeving overstijgen. Samen met de banken, de superrijken en draaideur-politici vormen zij de corpocratie. En het zijn de overheden die vandaag de dag ondergeschikt zijn aan de corpocratie. Zie ook wat David Rothkopf (auteur van het boek ‘De Superklasse‘) hierover zegt:

Tot slot

De Libertarische gedachte gaat er vanuit dat als overheidsmacht niet meer zou bestaan, iedereen kan doen wat hij zelf wil, vrij zal zijn, en macht dus verleden tijd zal zijn. Klik hier, hierhier en hier om te lezen waarom dit een natte droom is.

Advertenties

Nazi’s: Interessante assets voor geheime diensten

Nadat Duitsland was verslagen na WW2 begon de CIA een heksenjacht op zoek naar nazi’s. Zij beschikten namelijk niet alleen over veel bruikbare informatie, maar leenden zich als ook geen ander voor chantage: ”Kom voor ons werken of we sluiten je op voor genocide.”

Deze nieuwe assets van de CIA werden vervolgens ingezet voor allerlei militaire coups in Zuid-Amerika en later ook voor false flag operaties in Europa.

Stop de geldtovenaars! Teken het Burgerinitiatief Ons Geld!

Op woensdag 18 februari was ik het televisieprogramma ZEMBLA aan het kijken en moest ik wederom weer concluderen dat banken nog steeds niks geleerd hebben van de crisis:

”Binnenvaartschipper Wim Blonk laat in de ZEMBLA uitzending een brief van de Rabobank zien waarin staat dat als hij zijn klacht intrekt over de totstandkoming van zijn renteswap, de bank zijn rente niet verhoogt.”

Dit soort praktijken vallen onder de noemer ‘chantage’. En weet u waarom ze dit doen? Niet alleen omdat er in de bankensector een gebrek is aan een moreel besef, maar voornamelijk omdat ze bang zijn. De banken weten dat er nog meer financiële schokken gaan komen in de nabije toekomst en de juridische claims beginnen zich ook op te stapelen. Ze hebben dus elke cent nodig om hun balansen op te krikken.

En de kans is groot dat het scenario van 2007/2008 zich gewoon gaat herhalen. Banken vallen weer om en de belastingbetaler krijgt de stront weer over zich heen. Dit zal niet morgen of overmorgen zijn, maar als de huidige koers voortgezet word is het een kwestie van tijd. En dit is ook precies waarom er een Europees afwikkelingsfonds is opgericht, want overheden kunnen het zich niet veroorloven om weer garant te staan voor falende banken. En het is nog maar de vraag of die maatregelen genoeg zullen zijn om de klappen die gaan komen op te kunnen vangen. Een last resort is dat er een soort van wereldwijde schuldensanering komt, waardoor we in ieder geval weer een paar jaar verder kunnen modderen met het huidige geldsysteem:

En in de tussentijd blijven we ons maar blind staren op het genereren van meer economische groei om op die manier tegen de schuldenberg op te blijven boksen. Een derde crisis zal zich dan ook eerder voordoen in de vorm van een ecologische crisis, bijvoorbeeld piekolie:

Dit terwijl we de schuldencrisis vanavond wereldwijd kunnen oplossen door het invoeren van een monetaire hervorming. Schuldvrij geld kan in het systeem worden gepompt om daarmee in één klap een groot deel van de schuldenberg uit het systeem te deleten en een deel kan worden aangewend om de transitie naar een duurzame economie te financieren (geld wat er nu zogenaamd niet is):

Maar waarom gebeurd dit dan niet hoor ik u zeggen? Omdat banken hun kip met de gouden eieren (monopolie op de geldschepping) niet willen verliezen, de big oil companies hun investments niet in gevaar willen brengen en politici óf te dom zijn om het te snappen, óf hun baantjes klaar hebben liggen in het bedrijfsleven zodra ze een punt zetten achter hun politieke carrière óf omdat ze zich gewoon niet durven uit te spreken tegenover de corpocratie. Want het is die laatstgenoemde die de baas zijn in deze wereld, en daar gaat één keer in de vier jaar stemmen niks aan veranderen. We zullen de politici dus een handje moeten helpen. Hoe dan? Door middel van het Burgerinitiatief Ons Geld. Teken nu!

https://www.burgerinitiatiefonsgeld.nu/

Wahabisme, de kanker van het Midden-Oosten

De nieuwe documentaire van Adam Curtis staat online. Over de opkomst van het Wahabisme, de rol die het westen hierin heeft gespeeld, hoe het westen volledig gefaald heeft bij de bestrijding van dit soort religieuze groeperingen en met ISIS als uitkomst. Een documentaire die eigenlijk verplicht zou moeten zijn voor al onze westerse ‘leiders’:

Opkomst van het Wahabisme

Tijdens het Britse Rijk ontstond er als reactie op het westerse imperialisme een nieuwe radicale islamitische stroming in het Midden-Oosten, het Wahabisme. Saudi-Arabië werd de bakermat van deze radicale islamitische stroming. Toen dit koninkrijk nog niet bestond en slechts een schiereiland was sloten Wahabistische klerken namelijk een deal met de Saudi familie. De Saudi’s kregen het alleenrecht om als monarchen te heersen in de regio. In ruil daarvoor zou de familie het Wahabistische gedachtegoed in het Midden-Oosten (en later de rest van de wereld) faciliteren. Amerika sloot later ook een deal met de Saudi’s: Militaire en financiële steun zodat ze zich konden beschermen tegen vijandelijke natiestaten in de regio in ruil voor olie. Voorwaarde was wel dat het westen zich niet zou gaan mengen met hun religieuze affaires (waar de Saudische monarchen namelijk hun bestaansrecht aan ontlenen).

Afghanistan

Toen Afghanistan bezet werd door Rusland begonnen de Amerikanen de religieuze fanatici in Afghanistan te helpen. De Russen werden verjaagd maar het land verviel in chaos omdat er onder de strijdende fanatici geen gedeelde visie was. Sindsdien zijn dit soort wahabistische groeperingen betrokken geweest bij tig van brandhaarden in de wereld en zich als een inktvlek gaan verspreiden.

Petrodollar

In 1973 werd er op internationaal niveau ook nog eens overeengekomen dat olie voortaan alleen met dollars gekocht kon worden op de oliemarkt. Mede hierdoor is Amerika tot op de dag van vandaag genoodzaakt om haar buitenlandse beleid in het Midden-Oosten hierop aan te passen, zelfs als dat in sommige gevallen betekent oorlogen onder valse voorwendselen te beginnen of steun te verlenen aan dictators en religieuze fanatici. In veel gevallen keren dit soort onfrisse figuren zich op ten duur weer tegen Amerika (bijvoorbeeld Saddam of Bin Laden) waardoor we ze weer gaan bestrijden en de uitkomst is uiteindelijk een land wat volledig in puin ligt. En als lachende derden heb je dan ook nog alle warprofiteers die miljarden verdienen aan conflicten. En zodra er dan een incident in Parijs plaatsvindt dan draait de media overuren, maar er word geen woord gerept over de fundamentele oorzaken van dit soort tragische incidenten. En zo blijven we aan de gang . . . .

Oplossingen

Tenzij er gewoon een vervanger komt voor de dollar als wereldreservemunt, we de transitie naar een duurzame economie financieren door natiestaten toe te staan schuldvrij geld te creëren en onze relaties met Saudi-Arabië drastisch gaan herzien.

Het Europese volk versus de Trojka en het grootkapitaal

De mythe ‘Grieken zijn lui’ is inmiddels met harde cijfers aardig ontkracht. Toch hoor je nog steeds veel kortzichtige Nederlanders zeggen ‘eigen volk eerst’. Eens, in de zin dat de voedselbanken hier ook overuren draaien. Maar waan je niet in de illusie dat ons belastinggeld in de handen komt van de man op de straat daar. Onze centen worden voornamelijk aangewend om de banken te spekken, die de afgelopen jaren in bed lagen met een corrupte overheid. In feite zijn er maar twee groepen: Wij (het Europese volk) versus de Trojka (IMF, EU, ECB) en het grootkapitaal. En zolang het klootjesvolk vingertjes blijft wijzen naar elkaar, vinden de mensen in de ivoren toren het allemaal wel best.

Amerika: democratie of corpocratie?

In Amerika kan je enkel president worden indien je de corpocratie achter je hebt staan (voor meer informatie klik hier, hier, hier en hier). JFK is daar een mooi voorbeeld van. Die speelde het spelletje mee, totdat die op de spreekstoel zat. Toen begon hij beleid te voeren wat tegen de belangen van de corpocratie in ging. Poetin maakte in feite gebruik van hetzelfde kunstje: vriendjes worden met oligarchen die hem aan de macht hielpen, om vervolgens een dikke middelvinger naar hun op te steken. En ja, hoe hard de waarheid ook is, zelfs Hitler is voor een groot deel door de westerse corpocratie in het zadel geholpen (welcome to the real world).

Steeds meer Amerikanen beginnen zich dan ook te realiseren dat het niet uitmaakt of je nu op de Democraten of de Republikeinen stemt, in beide gevallen stem je op de corpocratie. Een bekend gezegde is dan ook: If voting could change anything, they would make it illegal. Veel politici komen er in hun loopbaan dan ook achter dat de politieke arena niet altijd de juiste plek is om je idealen te kunnen verwezenlijken.

Hier zijn een aantal redenen voor. Allereerst geldt het principe van ‘wiens brood men eet wiens taal men spreekt’. In 1913 is het een groepje bankiers gelukt om het senaat de Federal Reserve Act te laten ondertekenen. Sindsdien is het land afhankelijk van private geldtovenaars die geld uit het niets creëren en dit uitlenen tegen (samengestelde) rente. De Amerikaanse staatsschuld bedraagt inmiddels bijna 20.000 miljard dollar. Als schuldeiser heb je dan behoorlijk veel leverage op je schuldenaar. Wat veel mensen echter niet weten is dat dit constitutioneel gezien verboden is. In de Grondwet uit 1787 is officieel vastgelegd dat geldschepping een overheidstaak is. Een andere reden is dat politici afhankelijk zijn van bijdragen aan hun campagne om verkozen te worden. Deze bijdragen worden gul verstrekt door de corpocratie, die op die manier invloed uit kunnen oefenen op de mensen die ze mede hebben laten verkiezen.

Het is dit laatste wat het initiatief MayDayPAC wil tackelen: de financiële invloed van de corpocratie tijdens verkiezingscampagnes (their Congress is bought and sold a long long time ago). Dit willen ze doen door in feite hun vijand te verslaan met hun eigen ballgame: door middel van crowdfunding proberen zij in zoveel mogelijk staten zowel Democraten als Republikeinen te ‘kopen’ (hoe ironisch dat ook klinkt) die ‘beloven’ zich in te zetten voor wetgeving om hier iets aan te doen:

Zolang Amerika overgeleverd is aan private geldtovenaars denk ik dat het weinig verschil zal uitmaken, maar het is in ieder geval goed dat steeds meer Amerikanen zich beseffen dat ze geflest worden. Want de echte revolutie is die van het bewustzijn and the people united can never be defeated!

Wat veel Nederlanders niet snappen

Veel Nederlanders begrijpen niet dat de schuldencrisis en de eurocrisis twee verschillende problemen zijn. ‘Het is allemaal de schuld van de euro!” of ‘voor de euro was alles beter!” zijn dan ook veelgehoorde uitspraken. Toch zijn het twee totaal verschillende problemen met verschillende oorzaken: 

Schuldencrisis

Veel mensen denken dat commerciële banken spaargeld van spaarders gebruiken om dit vervolgens uit te lenen aan anderen en de inkomsten uit de rentemarge halen. De realiteit is dat commerciële banken het ‘uitgeleende’ geld creëren uit het niets:

Meer dan 95% van al het geld dat circuleert in de wereldeconomie wordt op deze manier gecreëerd door commerciële banken. De overige 5% zijn munten en bankbiljetten. Die worden gecreëerd door derden. De schuldencrisis is dan ook voornamelijk het gevolg van ongebreidelde geldcreatie door commerciële banken. Voor degenen die hier meer over wilt weten kan de snelcursus bankieren uitkomst bieden (met Nederlandse ondertiteling):

Eurocrisis

In mijn artikel ‘De eurocrisis in een notendop’ zet ik kort en krachtig uiteen wat de oorzaak is van de eurocrisis. Namelijk dat het Europese ”one size fits all”-model een ”one size fits none”-model blijkt te zijn die gedoemd is om te falen, tenzij je de eurozone omtovert in één federale staat. Iets wat in theorie mooi klinkt, maar in de praktijk op veel problemen en weerstand stuit.

De (euro)gulden middenweg:

Toch is er ook een gulden middenweg. Of beter gezegd een euro/gulden middenweg. Het is namelijk mogelijk om zowel een euro als een gulden te hebben die parallel naast elkaar bestaan. Voor meer informatie klik hier.