De Illuminati in het juiste licht

Wie op zoek gaat naar informatie over de Illuminati, zal ontdekken dat het merendeel van de gevonden artikelen de Illuminati afschildert als een geheim genootschap van de machtigste en allerrijkste mensen op aarde dat als doel heeft een Nieuwe Wereldorde (1) te stichten die alles en iedereen moet gaan controleren. Deze Nieuwe Wereldorde, zo wordt gesteld, gaat die allerrijksten nog rijker maken en sommige schrijvers zijn er zelfs van overtuigd dat dit geheim genootschap bezig is de mensheid fors te decimeren. Het bewijs hiervoor zou moeten blijken uit (links naar) non-mainstream artikelen en complottheorieën die op tal van obscure websites te vinden zijn en beeldmateriaal dat door anonieme gebruikers op YouTube is geplaatst. Een hardnekkige complottheorie: 

Illuminati laat zich letterlijk vertalen als ‘(de) Verlichten’. Het oudste genootschap dat echt heeft bestaan, vinden we in het Spanje van de 16e  eeuw onder de naam Alumbrados (Spaans voor ‘Verlichten’). Dit spirituele genootschap hield zich in de 16e en 17e eeuw bezig met het innerlijke leven en mystiek. In Frankrijk bestond een soortgelijke groep die anti-hiërarchische ideeën aanhing  en die geïnspireerd was door Arabische mystiek en de werken van Erasmus. Het bekendste genootschap betreft de Beierse illuminati dat in 1776 onder de naam ‘Gesellschaft der Perfectibilisten’ werd opgericht door de door Jezuïeten opgevoede Adam Weishaupt, waar onder andere ook Goethe lid was.

Het hoofddoel van dit genootschap was hervorming van de Kerk en emancipatie van de burgerij. Dit genootschap bond  de strijd aan met de religieuze invloed op de gang van zaken in het dagelijkse leven  en misbruik van politieke macht. Het doel van de echte illuminati is overduidelijk niet om de mensheid te controleren, te overheersen of zelfs te vernietigen – integendeel. De Illuminati hebben juist door de eeuwen heen getracht om de mensheid te helpen door aan te tonen hoe de mens door de Staat en de Kerk gecontroleerd wordt, door die controle te bestrijden en door de weg te wijzen naar ‘zelfcontrole’. (2)

Waar komen dan toch al die complottheorieen over de Illuminati vandaan? Sean Stone (host talkshow Buzzsaw) interviewde Josef Wages (vrijmetselaar) voor het antwoord op deze vraag:

 

(1) Wat niet betekent dat er geen partijen en individuen zijn die global governance nastreven. De documentaire Bloc Heads van Tim Porter legt dit als geen ander uit. Hetzelfde geldt voor ‘geheime’ invloedrijke genootschappen. Ook deze bestaan of hebben bestaan. Bijvoorbeeld de Round Table GroupSkull & Bones en Bilderberg

(2) http://plazilla.com/page/4295071688/de-illuminati-in-het-juiste-licht

Waarom steunen zoveel Turken islamitisch fascisme?

In het westen groeit men op met de gedachte dat een kapitalistische parlementaire democratie met scheiding van goddienst en staat het best denkbare systeem is. In Turkije (en veel andere landen overigens) denken veel mensen daar anders over. En eerlijk is eerlijk, in veel opzichten valt er ook zeker het één en ander aan te merken op de wijze waarop wij hier in het westen onze samenleving hebben ingericht. Een samenleving waarin de democratie wordt ondermijnt door neoliberaal beleid. Een samenleving waarvan de economieën draaien op een procyclisch op schulden gebaseerd geldstelsel, wat in the long run keer op keer voor economische crisis zorgt. Een samenleving waarin materialisme de dominante levenshouding is (value system disorder). Een samenleving die claimt te staan voor vrijheid en democratie, maar die hier niet consistent in is wanneer we kijken naar haar buitenlands beleid (westers imperialisme).

Enfin, in Turkije vaart men sinds 2002 onder Erdogan’s bewind een wat andere koers, met de nodige successen. Zo wist Erdogan een eind te maken aan de politieke en economische repressie door seculiere elites, werd er gewerkt aan een vreedzame oplossing van de Koerdische kwestie, zorgde zijn neoliberale beleid voor bovengemiddelde jaarlijkse economische groei en betaalde hij in recordtempo een uitstaande schuld van ruim honderd miljard euro bij het IMF af.

Waar komt dan toch die radicale koerswijziging van Erdogan vandaan? Het antwoord op deze vraag is meerdelig, maar heeft o.a. te maken met de burgeroorlog in Syrië. Dit conflict heeft er namelijk voor gezorgd dat Assad de gebieden aan de grens met Turkije heeft verlaten. Hierdoor worden deze gebieden nu gecontroleerd door de Syrisch Koerdische Democratische Unie Partij (PYD), die gelieerd is aan de PKK. Met de hulp van de Verenigde Staten is deze partij erin geslaagd deze enclave te verdedigen tegen Daesh. Dit is de sleutel tot het begrijpen van de koerswijziging van Erdogan. Het is één ding om te praten over autonomie voor de Koerdische gebieden binnen de Turkse staat. Het is heel iets anders om te maken te hebben met een PKK die haar eigen territoriale basis heeft buiten Turkije. Hieraan moet worden toegevoegd dat Democratische Partij van de Volkeren (HDP), die banden heeft met de PKK, bij de verkiezingen van juni dertien procent van de stemmen wist te behalen. De angst voor politieke instabiliteit stelde de AKP bij de nieuwe verkiezingen in november alsnog in staat de meerderheid te behalen. Al deze factoren liggen ten grondslag aan het huidige beleid van Erdogan en verklaart waarom veel Turken en Nederlanders van Turkse afkomst onvoorwaardelijk achter hem staan.

Toch zijn er diverse downsizes te noemen. Allereerst op economisch vlak. Want hoe je het ook went of keert, ook in Turkije voert men (net als in het westen) een neoliberaal beleid wat draait op een procyclisch op schulden gebaseerd geldsysteem. Met andere woorden: Ook aan de kredietbubbel in Turkije zal op ten duur een keer een eind komen, met economische stagnatie als gevolg. Waarin Turkije wel verschilt ten opzichte van het westen is haar politieke beleid. Een beleid wat men in het westen zal omschrijven als islamitisch fascisme. Hoe dat beleid eruit ziet staat beschreven in dit artikel.

The Empire Files: Empires Feed on Congo’s Treasure

In deze aflevering van The Empire Files praat Abby Martin met Kambale Musavuli over hoe het westen al sinds het Britse Rijk Congo onderdrukt en tot op de dag van vandaag het land berooft van haar grondstoffen:

Of het nou het Midden-Oosten is, Latijns-Amerika, Azië of Afrika. Overal waar er wat te halen valt, daar is Amerika. Met meer dan 900 militaire bases in 130 verschillende landen, talloze proxy forces en puppet dictators wel te verstaan.

De bezigheidstherapie van de FBI

Sinds 9/11 heeft de FBI meer dan 175 personen in eigen land gearresteerd die op het punt stonden een terroristische aanslag te plegen. Wat ze er alleen niet bij vertellen is dat in vrijwel alle gevallen de FBI deze verijdelde ‘aanslagen’ zelf faciliteerden. Dit door middel van een landelijk netwerk van 15.000 flink betaalde informanten (vaak ex-criminelen) die op zoek gaan naar personen die tegen flinke sommen geld bereidt zijn terroristische aanslagen te plegen. De FBI voorziet ze vervolgens van alle benodigdheden, om ze vervolgens te arresteren vlak voordat ze over willen gaan tot het plegen van de daad.

Dit soort operaties noemt men ‘sting operations’. Je kunt het vergelijken met lokfietsen die de Nederlandse politie inzet om fietsendieven te vangen. Toch kun je jezelf afvragen in hoeverre perverse prikkels in dit soort gevallen een rol spelen. In vrijwel al deze gevallen blijken de ‘daders’ namelijk verwarde low lifes te zijn die uit zichzelf nooit over zouden gaan tot het plegen van een terroristische aanslag, laat staan deze zelfstandig te kunnen uitvoeren. Enfin, het is in ieder geval leuke bezigheidstherapie voor de FBI en ex-criminelen.

Zie ook:

https://monetairehervormingennu.wordpress.com/2014/12/19/false-flag-operaties/

https://monetairehervormingennu.wordpress.com/2014/12/19/crisis-acteurs/

Economische huurmoordenaar vs vrijemarktfundamentalist

In 2004 verscheen het boek ‘Bekentenissen van een economische huurmoordenaar’ van John Perkins. In dit boek zet hij uiteen hoe hij als voormalig economisch huurmoordenaar staatshoofden van verschillende ontwikkelingslanden zou hebben gecorrumpeerd dan wel gechanteerd in opdracht van wat hij noemt de ‘corpocratie’. Perkins werd vooral bekend bij het grotere publiek na zijn verschijning in de documentaire Zeitgeist: Addendum:

Sindsdien heb ik veel interviews met hem gezien, maar had hem nog nooit met iemand in discussie zien gaan over de inhoud van zijn boeken. Ik was dan ook erg benieuwd naar onderstaand debat tussen Perkins en Kyle Hauptman. Maar in plaats van een inhoudelijke discussie over de inhoud van zijn boeken probeert Hauptman er een socialisme/crony capitalism versus ‘echte’ vrijemarktkapitalisme debat van te maken. Hauptman denkt namelijk wat alle vrijemarktfundamentalisten denken. Namelijk dat machtsmisbruik door corporaties enkel kan bestaan indien er overheden zijn die dit voor hen faciliteren (lees: corrupte en/of incompetente overheden die de marktwerking verstoren). Perkins daarentegen is helemaal niet uit op een ‘kip of het ei’ discussie, maar wil zijn medemens enkel inzicht geven in het wereldje waar hij deel van uit heeft gemaakt. Een corrupt wereldje waar zowel corporate machtsmisbruik als overheidsmachtsmisbruik debet aan zijn. (1) (2) (3)

(1) https://monetairehervormingennu.wordpress.com/2015/02/24/de-corpocratie/

(2) https://monetairehervormingennu.wordpress.com/2014/06/18/de-vrije-markt/

(3) https://monetairehervormingennu.wordpress.com/2015/03/02/zeitgeist-versus-anarchokapitalisme/

De complotfeiten van Carrol Quigley

Power.jpg

De veelgeprezen historicus Carrol Quigley (1910 – 1977) schreef ooit het 1300 pagina’s tellende boek Tragedy and Hope. In dit boek (en een aantal andere boeken) beschreef hij o.a. hoe er gedurende het Britse Rijk een internationaal pro- Angelsaksisch geheim genootschap is opgericht die achter de schermen hun plan voor de wereld probeerde uit te rollen. Dit genootschap, genaamd The Round Table, is in feite de voorloper van allerlei hedendaagse Round Table-organisaties zoals de Council on Foreign Relations (CFR).

Als insider had Quigley toegang tot alle documenten en geheime archieven van dit geheime genootschap. In 1949 publiceerde hij dan ook een zelfstandige studie naar de Round Table-organisatie (The Anglo-American Establishment). Quigley was namelijk geen tegenstander van de organisatie (in tegendeel), maar was wel van mening dat een organisatie die op wereldschaal zoveel significante invloed uitoefent niet geheim hoort te zijn. Geen uitgever wenste er echter zijn vingers aan te branden en het manuscript bleef tot zijn dood in een bureaula liggen. Pas in 1981, vier jaar na Quigleys dood, werd het boek door een kleine, onafhankelijke New Yorkse uitgeverij gepubliceerd. Ook president John F. Kennedy benadrukte trouwens het belang van een volledig transparante samenleving in zijn legendarische speech over geheime genootschappen en het belang van vrije pers:

 

Na het lezen van Quigley’s studie naar Round Table-organisaties besloot Joe Plummer hier een boek over te schrijven om op deze manier het academische werk van Quigley wat toegankelijker te maken voor het grote publiek. Zijn boek, Tragedy and Hope 101, is dan ook een absolute aanrader voor mensen die niet geïnteresseerd zijn in (doorgeslagen) complottheorieën, maar wel meer te weten willen komen over hoe de politieke hazen nu echt lopen in onze wereld.

 

Lees ook:

https://monetairehervormingennu.wordpress.com/2014/12/09/363/

 

Wat heeft Saoedi Arabie met de aanslagen in Brussel te maken?

Na elke terroristische aanslag volgt er weer een storm aan opiniestukken in de westerse  media. Zo ook weer na de aanslagen in Brussel. Wat alleen vrijwel nooit ter discussie staat is de relatie tussen onze ‘bondgenoot’ Saoedi Arabië en wahabistische terreurgroepen.

IS = Wahabisme = Saoedi Arabië

De staatgodsdienst van Saoedi Arabië is het wahabisme. Een orthodoxe stroming binnen de islam die niet zoveel verschilt met die van IS. Het land speelt dan ook een belangrijke rol bij de verspreiding van het wahabisme elders in de wereld. (1) Ook worden leden van de Saoedische koninklijke familie vaak ervan beticht directe banden te hebben met verschillende wahabistische terreurgroepen. Door middel van het oprichten van allerlei ‘front groups’ in de vorm van zogenaamde liefdadigheidsinstellingen en moskeeën zijn dit soort individuele sponsors zowel ideologisch als financieel gezien de grootste exporteurs van islamitisch terreur wereldwijd. Zo blijkt ook uit een in 2012 verschenen rapport van het Europees Parlement. (2) 

Religie als rekruteringsmiddel

Al-Qaeda, al-Nusra Front, IS, het zijn allemaal wahabistische terreurgroepen. Wat echter niet betekent dat jihadisten enkel gedreven worden door ideologie.  Uiteraard spelen hier ook allerlei andere factoren een allesbepalende rol.  Sterker nog, religie is in de meeste gevallen niks meer dan een rekruteringsmiddel. (3) (4) (5) Neemt echter niet weg dat de ideologie an sich vaak een aanzuigende werking heeft op potentiële jihadisten. (6) 

Westers buitenlands beleid

Daarbij komt ook nog eens het feit dat het westen dit soort groeperingen keer op keer direct dan wel indirect steunen bij allerlei brandhaarden in de wereld. Bijvoorbeeld in Afghanistan gedurende de Koude Oorlog en wat recenter in Syrië, om maar twee voorbeelden te noemen. En aangezien dit soort verdeel en heers politiek al sinds het Britse Rijk de gebruikelijke gang van zaken is in het Midden-Oosten hebben dit soort groeperingen zich inmiddels als een olievlek verspreidt. En dit is ook precies de reden waarom het omverwerpen van seculiere dictators in het Midden-Oosten meestal alleen maar meer ellende met zich meebrengt, aangezien dit soort religieuze extremisten bij elke machtsvacuüm de macht proberen te grijpen. En het is niet dat het westen dit niet weet. Sterker nog, in sommige gevallen is het destabiliseren van een land simpelweg het doel. Bijvoorbeeld in het geval van Syrië. (7)

Discussie met inhoud graag!

Je zou dus zeggen dat dit soort key elements een prominente plek verdienen in de discussie over terrorismebestrijding. Maar nee hoor, in plaats daarvan blijven we oneindig discussiëren over vragen zoals ‘moeten we onze grenzen wel of niet dichtgooien’ of ‘moeten we wel of niet bombarderen in het Midden-Oosten’? Tegelijkertijd heb je demagogen zoals Geert Wilders die de discussie nog verder weten te marginaliseren en maken mensen op social media ruzie over de volgende selectieve verontwaardigingscampagne, waardoor de discussie alleen maar verder polariseert.

Zou het niet veel zinvoller zijn wanneer we in het westen eerst eens met z’n allen gaan nadenken over fundamentelere vraagstukken wat betreft terrorismebestrijding? Bijvoorbeeld de vraag of wij onze diplomatieke verhoudingen (8) met onze ‘bondgenoot’ Saoedi Arabië niet drastisch zouden moeten herzien? Diplomatieke verhoudingen die we misschien niet zomaar van de één op de andere dag over boord kunnen gooien (9), maar dan zou de discussie op z’n minst nog ergens over gaan . . .

 

(1) http://www.nrc.nl/next/2015/12/05/islamitische-staat-is-de-tovenaarsleerling-van-sao-1567052

(2) http://www.dawn.com/news/1029713

(3) http://www.thenation.com/article/heres-what-a-man-who-studied-every-suicide-attack-in-the-world-says-about-isiss-motives/

(4) http://www.mo.be/opinie/10-zaken-over-syri-strijders-en-het-kalifaat-die-iedereen-zou-moeten-weten

(5) http://www.cfr.org/peace-conflict-and-human-rights/sunni-shia-divide/p33176#!/?cid=otr-marketing_url-sunni_shia_infoguide

(6) http://www.republiekallochtonie.nl/abdou-menebhi-het-is-nu-tijd-voor-een-debat-over-haatzaaiende-religieuze-teksten

(7) http://www.mintpressnews.com/julian-assange-us-israel-planned-to-overthrow-assad-in-2006/209493/

(8) https://biflatie.nl/artikelen/banken-artikelen/bretton-woods-de-petrodollar-en-big-reset/

(9) http://politiek.tpo.nl/2015/12/18/regime-change-in-saoedi-arabie-houdt-grote-risicos-in/